Čo je autoimunitný protokol (AIP)?

Predpokladá sa, že základom všetkých autoimunitných ochorení (AIO) je syndróm priepustného čreva (Leaky Gut Syndrome) (príp. črevná dysbióza), kedy cez poškodenú stenu čreva prenikajú do organizmu toxíny, baktérie, nedokonale strávené zvyšky potravín a podobne. To vyvoláva nadmernú stimuláciu imunitného systému, ktorý sa snaží týchto cudzích vecí zbaviť. Tým sa zvyšuje miera zápalu a podporuje sa vznik autoimunity. Existuje aj ďalší prístup k AIO, a to je, že problémom sú poškodené mitochondrie. Či priepustné črevo alebo poškodené mitochondrie, ich „liečba“ je veľmi podobná. Zjednodušene – v oboch prípadoch ide o vyživenie tela a zníženie chronického zápalu.

Autoimunitný protokol (AIP) sa zameriava na zlepšenie stavu čreva, pomáha s hormonálnou (ne)rovnováhou a reguluje imunitný systém. Protokol sa skladá jednak z časti stravovacej a druhak z časti zahŕňajúcej životný štýl.

Cieľom autoimunitného protokolu je skvalitniť život ľuďom s autoimunitným ochorením. Nie je to jednorazová diéta, nejde v nej primárne o chudnutie/hubnutí a nejde ani o krátkodobé zmiernenie príznakov ochorenia. Cieľom AIP je, aby ľudia s autoimunitnými ochoreniami dospeli k čo najmenej obmedzujúcej strave a životnému štýlu a žili čo najkvalitnejší život.

Stravovanie zahŕňa elimináciu potravín, ktoré najčastejšie spôsobujú zápaly a zároveň sa zameriava na výživovo plnohodnotné potraviny. Nepotravinová časť AIP sa zameriava na spánok, pohyb, prácu so stresom a kontakt s ľuďmi aj s prírodou.

AIP sa používa buď samostatne alebo v kombinácii s bežnou liečbou.

Pre predstavu, čo sa týka stravy, AIP má niekoľko fáz:

  1. Fáza prechodová (túto je možné vynechať, ale zvyčajne je udržateľnejšie prechádzať do eliminácie pomaly ;-)) – táto fáza umožňuje plynulý prechod zo „štandardného“ stravovania na stravovanie výživovo plnohodnotné a k potravinám, ktoré sú na AIP povolené.
  2. Fáza eliminačná. V „eliminácii“ vynechávame potraviny, ktoré najčastejšie spôsobujú v tele zápalové reakcie (obilniny, pseudoobilniny, strukoviny/luštěniny, mlieko a mliečne výrobky, orechy, semená, vajcia, alkohol, cukor a náhradné sladidlá, solanínová zelenina, vysokopriemyselne spracované potraviny, prídavné látky…). Plus do stravy pridávame zeleninu, fermentované potraviny, zdravé tuky, vývary, ryby, vnútornosti. Táto fáza trvá minimálne 30 dní.
  3. Fáza reintrodukčná alebo znovuzaraďovacia. Po 30 – 90 dňoch eliminačnej fázy a keď vidíme zlepšenie symptómov (či už podľa laboratórnych výsledkov alebo podľa denníka, ktorý si vedieme), začíname zavádzať potraviny po jednej naspäť a sledujeme, ako na ne reagujeme (či už formou viditeľnej reakcie tela – vyrážka, hnačka alebo na prvý pohľad neviditeľnej – únava a podobne). Z jedálnička vyradíme potraviny, na ktoré reagujeme nevhodne. (Ale aj keď môžeme negatívne reagovať na potravinu, nikde nie je písané, že ju bez problémov nemôžeme zaradiť o pár týždňov či mesiacov).
  4. Fáza udržovacia. Nastavenie dlhodobo udržateľného jedálnička a životného štýlu, ktorý bude podporovať naše zdravie. A to je cieľom celého AIP všeobecne.

Kým pri niektorých „diétach“ fungujú ľudia na niekoľkých málo potravinách, prípadne ešte ďalšie postupne vyraďujú, pri AIP začíname na menšom množstve (vyživujúcich a protizápalových) potravín a postupne do stravy priberáme ďalšie potraviny, testujeme reakcie na ne a dopracovávame sa k čo najpestrejšiemu a najkvalitnejšiemu jedálničku. Samozrejme, opäť s individuálnym prihliadnutím na konkrétne autoimunitné ochorenie a stav človeka.

Zoznam najčastejších autoimunitných ochorení nájdete na tomto odkaze.

P. S. Kto by si chcel prečítať zverejnené drobné štúdie o účinnosti AIP, môže tak urobiť na nasledujúcich odkazoch (štúdie sú v anglickom jazyku):

  1. AIP Inflammatory Bowel Disease pilot study
  2. AIP & Hashimoto`s thyroiditis pilot study
  3. AIP & Rheumatoid Arthritis study abstract

Scroll to Top